Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego 2021-04-15 13:28 2021-04-23 15:00
2. Dostawa mebli biurowych, krzeseł i foteli oraz mebli metalowych, 2021-04-12 11:05 2021-04-19 12:00
3. Wykonanie złącza odgałęźnego w studni ST-0607.36/SKR-2 Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego w miejscowości Jakubowice w celu realizacji usługi dzierżawy ciemnego włókna dla klienta 2021-03-30 10:23 2021-04-01 12:00
4. Usługa dzierżawy łącza 10 GbE pomiędzy węzłem szkieletowym Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego a Centrum LIM Warszawa 2021-03-22 12:45 2021-03-29 12:00
5. Usługa produkcji spotów radiowych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. 2021-03-16 08:04 2021-03-25 23:59
6. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej dwóch artykułów branżowych z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans 2021-03-09 12:33 2021-03-18 23:59
7. Usługa dzierżawy łącza 10 GbE pomiędzy węzłem szkieletowym Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego a Centrum LIM Warszawa. 2021-03-09 08:48 2021-03-15 12:00
8. Rozbudowa systemu monitoringu dla obiektów, w których zlokalizowane są węzły Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2021-03-05 12:49 2021-03-10 12:00
9. Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla urządzeń IP i DWDM pracujących w Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego wraz z dostawą części zapasowych. 2020-12-22 09:38 2020-12-30 14:00
10. Dostawa 2 routerów 7250 IXR-e 24SFP+ oraz karty IOM - 7750 SR IOM5-e 400G - CR do routera 7750SR-12e produkcji Alcatel-Lucent (obecnie NOKIA) wraz z licencjami do systemu nadzoru NFM-P stanowiącego wyposażenie węzłów Sieci Szerokopasmowej 2020-12-08 13:01 2020-12-22 12:00
11. usługa bezpłatnej infolinii o numerze 800… dla sieci Punktów Informaycjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim 2020-11-26 18:03 2020-12-04 18:00
12. usługi telefonii stacjonarnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim 2020-11-26 17:55 2020-12-04 18:00
13. dostęp do Internetu dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim 2020-11-26 17:44 2020-12-04 18:00
14. Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia dla 5 węzłów dystrybucyjnych Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2020-12-01 09:12 2020-12-04 12:00
15. Wykonanie przeglądu technicznego agregatów prądotwórczych wraz z wymianą części eksploatacyjnych przy serwerowniach pracujących na potrzeby 8 węzłów szkieletowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2020-11-27 12:43 2020-12-03 12:00
16. Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach pracujących na potrzeby 8 węzłów szkieletowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2020-11-27 11:34 2020-12-03 12:00
17. Odnowienie usług serwisowych producenta na okres 2 lat dla dwóch macierzy NetAPP FAS2520A pracujących w centrum nadzoru Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2020-10-30 11:26 2020-11-04 12:00
18. Odnowienie usług serwisowych producenta na okres 3 lat dla dwóch urządzeń FortiGate 200D pracujących w centrum nadzoru Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego 2020-10-29 12:37 2020-11-03 12:00
19. Dostawa systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami 2020-10-19 09:50 2020-10-28 15:00
20. Realizacja filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” 2020-10-12 14:56 2020-10-19 23:59
21. usługa szkoleniowa podczas szkoleń dla klientów i pracowników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim 2020-10-09 13:54 2020-10-16 16:00
22. Opracowanie Planu działania (Action Plan) w projekcie pn. KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności 2020-10-01 12:55 2020-10-09 23:59
23. realizacja filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” 2020-09-30 14:42 2020-10-09 23:59
24. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla 2020-09-24 13:17 2020-10-02 00:00
25. Lokalizacja 2 uszkodzeń kabli światłowodowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego w okolicach miejscowości Brody, Powiat starachowicki oraz miejscowości Sokołów Dolny, Gmina Sobków, Powiat jędrzejowski. 2020-06-17 09:13 2020-06-19 12:00
26. Usługa reklamowa - kampania reklamowa Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Internecie (zamieszczenie bannerów reklamowych na stronach internetowych). 2020-06-03 12:25 2020-06-15 10:00
27. Dostęp do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego 2020-05-26 14:00 2020-06-02 12:18
28. Naprawa rurociągu i kabla światłowodowego Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego w okolicach miejscowości Słopiec gm. Daleszyce. 2020-05-08 10:15 2020-05-13 12:00
29. Dostawa Notebooków 2020-03-17 11:47 2020-03-25 15:00
30. Dostawa dwóch sztuk serwerów z oprogramowaniem wirtualizacyjnym przeznaczonych do zarządzania siecią IP/DWDM wybudowaną w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” 2020-03-17 10:23 2020-03-23 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne