Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Łącze backup-owe do internetu dla Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego IT-IV.272.30.2023 2023-12-06 08:22 2023-12-15 13:00
2. Odnowienie wsparcia producenta na okres 1 roku dla dwóch urządzeń FortiGate 200E pracujących w centrum nadzoru Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego IT-IV.272.27.2023 2023-11-15 09:41 2023-11-22 13:00
3. Naprawa tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody polegająca na wykonaniu i montażu nowych tablic oznakowania Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PK-I.7120.19.2023 2023-10-16 14:11 2023-10-23 15:30
4. Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką podczas szkolenia "Przygotowanie projektów społecznych" KC-IV.45.10.11.2.2023 2023-10-03 20:45 2023-10-12 12:00
5. Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką podczas szkolenia "Przygotowanie projektów edukacyjnych" KC-IV.45.10.11.1.2023 2023-10-03 20:35 2023-10-12 12:00
6. Zakup sprzętu i akcesoriów fotograficznych oraz video wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. OK.VIII.433.4.18.2023 2023-09-29 11:14 2023-10-09 12:00
7. Wykonanie i montaż oznakowania granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PK-I.7120.15.2023 2023-09-25 12:07 2023-10-03 15:30
8. Wykonanie audytu rekompensaty przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie Operatorowi publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego TK-III.272.2.11.2023 2023-08-24 14:59 2023-09-06 10:00
9. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w praktyce”. OK-VIII.433.6.23.2023 2023-08-23 12:11 2023-09-01 12:00
10. Zakup 3 notebooków IT-I.272.47.2023 2023-08-21 14:28 2023-08-28 12:00
11. Zakup i dostawa artykułów promocyjnych OK-III.272.5.6.2023 2023-08-02 09:46 2023-08-10 12:00
12. Dostawa sprzętu do Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego IT-IV.272.11.2023 2023-07-07 12:32 2023-07-14 13:00
13. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – Etap II” IT-II.45.3.8.2023 2023-07-03 11:16 2023-07-12 12:00
14. Świadczenie usługi dostępu do bazy danych umożliwiającej badanie przejrzystości powiązań kapitałowo-osobowych OK.VIII.433.4.11.2023 2023-07-03 14:29 2023-07-11 12:00
15. Wykonanie aktualizacji części kartograficznej dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKA w Masłowie k. Kielc wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji przeszkód lotniczych, zmian rejestracyjnych a także aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej TK-III/6/2023 2023-07-04 12:55 2023-07-11 11:00
16. Wykonanie aktualizacji części kartograficznej dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKA w Masłowie k. Kielc wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji przeszkód lotniczych, zmian rejestracyjnych a także aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej TK-III/6/2023 2023-06-23 12:34 2023-06-30 11:00
17. Przełożenie odcinka Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego w m. Ostrowiec Świetokrzyski IT-IV.272.10.2023 2023-06-20 13:37 2023-06-29 13:00
18. Dostawa aparatów telefonicznych IP DECT IT-IV.272.09.2023 2023-06-19 07:46 2023-06-27 13:00
19. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030". PK-I.7011.1.2023 2023-06-07 14:59 2023-06-21 15:30
20. Zakup telefonów komórkowych IT-I.272.27.2023 2023-06-12 14:36 2023-06-19 12:00
21. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – Etap II” IT-II.45.3.4.2023 2023-05-25 14:11 2023-06-12 12:00
22. Wykonianie zabezpieczenia p.poż 2 istniejących przejść instalacyjnych w węźle szkieletowym RSSWŚ w Kazimierzy Wielkiej. IT-IV.272.8.2023 2023-05-17 11:32 2023-05-26 13:00
23. Wykonanie audytu rekompensaty przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie Operatorom publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym TK-III.272.2.5.2023 2023-05-18 08:18 2023-05-26 10:00
24. Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów dla węzłów RSSWŚ IT-IV.272.7.2023 2023-05-12 12:19 2023-05-22 13:00
25. zapytanie ofertowe na świadczenie usługi bezpłatnej infolinii o numerze 800 800 440 dla klientów Sieci PIFE w województwie świętokrzyskim KC-IV.45.10.7.1.2023 2023-05-12 11:56 2023-05-19 23:59
26. Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sandomierzu KC-IV.45.10.7.2.2023 2023-05-12 11:56 2023-05-19 23:59
27. Kompleksowa usługa organizacji spotkania upowszechniająco - informacyjnego dla przedstawicieli jst gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego ROPS-II.052.2.6.2023 2023-05-05 13:42 2023-05-16 23:59
28. Zakup i dostawa wody mineralnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach OK-III.272.5.3.2023 2023-04-27 12:01 2023-05-05 12:00
29. Usługa publikacji min. dwóch ogłoszeń prasowych w gazecie o zasięgu lokalnym, obejmującym teren województwa świętokrzyskiego. PK-I.7013.29.2023 2023-04-19 10:03 2023-05-04 15:30
30. Kompleksowa usługa zapewnienia systemu do głosowania dla członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 IR-II.272.6.2023 2023-04-19 13:53 2023-04-27 10:00
Legenda
- Current
- Archive