progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-11-20

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

Tax ID [tax identification number]: 9591506120

Contact person:

Anna Pawłowska

Tel.: 041 342-13-43

e-mail: anna.pawlowska@sejmik.kielce.pl

Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

PROCEEDINGS NO Z8/1393

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: OK-III.272.1.55.2020

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ oraz w/w załączniku do SIWZ.

3. Uwaga: Oferty należy złożyć w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego lub w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...